תנאי שימוש

1- כללי
אנו מודים לך כי בחרת לעשות שימוש ב – Brigitte Sarfati – הפלטפורמה מבית חברת קבוצת בריגיט צרפתי בע"מ, ח.פ. 515508638 (להלן: "החברה" או "Brigitte Sarfati – הפלטפורמה"). תנאי שימוש אלו (להלן "התקנון") חלים על כל גולש או משתמש בחינם או משתמש בתשלום, לרבות עסק, גוף ותאגיד ו/או מי מטעמם (להלן: "המשתמש") בשירותים השונים המוצעים באתר שכתובתו www.brigittesarfati.app.com וכל עמודי התוכן שבו (להלן: "האתר האינטרנטי") ו/או ביישומון והשירותים הנלווים אליו לרבות הגרסה החינמית, הגרסה בתשלום והגרסאות השונות עבור מנויים (להלן: "אפליקציה") המתופעלים על-ידי החברה, (האתר האינטרנטי והאפליקציה ביחד יקראו: "Brigitte Sarfati – הפלטפורמה").

התקנון תקף ומחייב הן ביחס לאתר האינטרנטי ולאפליקציה והן ביחס לשירותים מתקדמים אשר השימוש בהם כרוך בתשלום (להלן: "השירותים") וניתנים במסגרת האתר האינטרנטי ו/או האפליקציה. שימוש בשירותים מתקדמים של אפליקציית Brigitte Sarfati – הפלטפורמה מותנה בתשלום דמי מנוי תקופתיים כנגד קבלת השירותים (להלן: "דמי המנוי"). דמי המנוי ותנאי התשלום עבורם מפורטים בתנאי השימוש בהמשך.

האמור בתקנון בלשון זכר – אף לשון נקבה במשמע, וכן להיפך. האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך.

בתקנון זה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, סרטון, קובץ קולי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

כניסה ל- Brigitte Sarfati – הפלטפורמה ו/או שימוש ב- Brigitte Sarfati – הפלטפורמה, בשירותים ו/או במידע המוצגים בו, מהווה הסכמה מצדך לתנאי השימוש המפורטים בתקנון כפי שיתעדכנו מעת לעת, ובעשותך כן הנך מצהיר כי קראת את התקנון, הינך מודע ומסכים לו, ומסכים לפעול על פיו.

2- רישום
השימוש בשירותים ב- Brigitte Sarfati – הפלטפורמה מותנה בכך שהמשתמש יירשם לשימוש באתר האינטרנטי דרך מכשירו הסלולארי או דרך מחשב. יובהר כי לצורך הרישום, המשתמש נידרש למסור פרטים אישיים (להלן: "מידע הרישום"). מידע הרישום של המשתמש ישמר במאגר המידע של החברה בהתאם למדיניות הגנת הפרטיות של החברה, כאמור בסעיף ‏18 לתקנון זה.

המשתמש אחראי על אבטחת המידע המצוי על גבי מחשבו ו/או מכשירו הסלולארי/ ו/או על כל מכשיר או התקן באמצעותו יעשה המשתמש שימוש ב-Brigitte Sarfati – הפלטפורמה, על ידי שימוש באמצעים מקובלים וסבירים כגון תוכנת "אנטי-וירוס", שימוש בסיסמא להגנה על קבציו ונעילת מכשירו על מנת למנוע שימוש של צדדים שלישיים במחשבו ו/או במכשירו הסלולארי, ו/או בכל מכשיר או התקן באמצעותו יעשה המשתמש שימוש לפי העניין.

3- תיאור השירות
השירות מספק כלים המאפשרים מעקב ואיחוד של מידע פיננסי אישי בכתובת www.brigittesarfati.app.com. בנוסף, השירות מעניק לחברים גישה לחינוך פיננסי ובניית עושר. בהתבסס על המידע שסופק, השירות רשאי גם להציג מידע הנוגע לשירותים אחרים שאנו מציעים או למוצרים או לשירותים של צד שלישי ("מבצעים מיוחדים").
השירות מסופק כדי לסייע בארגון וניהול הכספים שלך. החברי הלייט (המסלול החינמי) מקבלים שירות זה בחינם. חברי הפרימיום (המסלול בתשלום של 47₪ לחודש) מקבלים שירותים משופרים על בסיס תשלום זה. תוכן נוסף עשוי להיות מוצע לכל חברי הפרימיום.

החברות שלך ב-Brigitte Sarfati – הפלטפורמה תמשיך מדי חודש עד שהמשתמש יודיע לחברה על הרצון שלו להפסיק את החברות.
כדי להשתמש בשירותBrigitte Sarfati – הפלטפורמה עליך להיות בעל גישה לאינטרנט, ולספק לנו אמצעי תשלום אחת או יותר. "אמצעי תשלום" פירושו אמצעי תשלום תקף ומקובל, ועשוי לכלול תשלום באמצעות החשבון שלך עם צד שלישי. אם לא תבטל את החברות שלך לפני תאריך החיוב החודשי שלך, אתה מאשר לנו לגבות את דמי החבר בחודש הבא (ראה "ביטול" בהמשך).
אנו עשויים להציע מספר תוכניות חברות, כולל תוכניות קידום מכירות מיוחדות או חברויות המוצעות על ידי צדדים שלישיים, בשילוב עם אספקת המוצרים והשירותים שלהם. איננו אחראים למוצרים ולשירותים המסופקים על-ידי צדדים שלישיים שכאלה. תוכניות חברות מסוימות עשויות להיות עם תנאים ומגבלות שונים, אשר יפורסמו בעת ההרשמה שלך או באמצעי תקשורת אחרים העומדים לרשותך. תוכל למצוא פרטים ספציפיים לגבי חברות שלך על-ידי ביקור באתר שלנו ולחיצה על הקישור "חשבון" הזמין בחלק העליון של דפי האתר של Brigitte Sarfati – הפלטפורמה תחת שם הפרופיל שלך.


4- זכויות ב -Brigitte Sarfati – הפלטפורמה
החברה מספקת אפשרות שימוש ב-Brigitte Sarfati – הפלטפורמה ואינה מוכרת את התוכנה ו/או האפליקציה. החברה שומרת לה את כל הזכויות אשר לא ניתנות למשתמש באופן מפורש.

כל התוכן, וכל חומר אחר הכלול ב-Brigitte Sarfati – הפלטפורמה מוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים ו/או זכויות אחרות וכן מתוקף חקיקה ואמנות בינלאומיות. המשתמש רשאי להשתמש בתוכן רק כמותר ע"פ דין.

כל הזכויות בתוכן המופיע ב-Brigitte Sarfati – הפלטפורמה אשר מקורו בחברה או מטעמה, לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכים במלואם לחברה או לחברות המיוצגות על ידי החברה ב-Brigitte Sarfati – הפלטפורמה. התוכן ב-Brigitte Sarfati – הפלטפורמה נועד לשימושו האישי של המשתמש בלבד, ואין לעשות בו שימוש אחר כלשהו, לרבות שימוש מסחרי. אין להעתיק, לשכפל ו/או להדפיס מידע כלשהו מ-Brigitte Sarfati – הפלטפורמה לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, בלא קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש. המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו.

5- רישיון שימוש ושימושים אסורים ב -Brigitte Sarfati – הפלטפורמה
החברה מעניקה בזאת למשתמש רישיון גישה ושימוש אלקטרוני ב-Brigitte Sarfati – הפלטפורמה למטרת ניהול המידע הפיננסי של המשתמש בכפוף לתנאי תקנון זה. הרישיון הניתן הינו אישי, מוגבל, בלתי עביר ולא בלעדי.

אין המשתמש רשאי לבצע כל פעולה אשר תגרום ו/או תייצר עומס בלתי סביר עלBrigitte Sarfati – הפלטפורמה, שרתיו ומערכותיו, ו/או כל פעולה העלולה לפגוע ב-Brigitte Sarfati – הפלטפורמה, בתפעולו, בתכנים ובאופן הצגתם.

ללא קבלת הרשאה מפורשת, מראש ובכתב מהחברה, אין לבצע את הפעולות ו/או את המעשים הבאים:

 • שימוש מסחרי ב-Brigitte Sarfati – הפלטפורמה ו/או בתוכנו ו/או שימוש בהם לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט;
 • להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר או לפרסם תוכן המופיע ב-Brigitte Sarfati – הפלטפורמה, כולו או חלקו;
 • להפעיל או לאפשר הפעלה של תוכנות מחשב שיש בהן כדי להזיק כגון נוזקות או סוסים טרויאנים;
 • להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכןBrigitte Sarfati – הפלטפורמה;
 • להציג תוכן מ-Brigitte Sarfati – הפלטפורמה בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג תוכן המופיע ב- MyFinanda בכל דרך שהיא, המשנים את עיצובם המקורי ו/או המחסירים דבר כלשהוא;
 • לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר ב-Brigitte Sarfati – הפלטפורמה ו/או לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או כל פגיעה אחרת.
 • להשתמש ב-Brigitte Sarfati – הפלטפורמה ו/או בתוכן מ-Brigitte Sarfati – הפלטפורמה כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד בכל צורה.
 • אי עמידה בכל אחת ממגבלות אלו, עלולה להוביל למניעת גישה ל-Brigitte Sarfati – הפלטפורמה ואף לחשוף את המשתמש לאחריות אזרחית ו/או פלילית על-פי כל דין.

6- אתרי מדיה חברתית
אנו עשויים לספק חוויות בפלטפורמות מדיה חברתית כגון Facebook®,® ו- Instagram® שמאפשרות שיתוף ושיתוף פעולה מקוון בין המשתמשים הרשומים והלא רשומים. כל תוכן שאתה מפרסם, כגון תמונות, מידע, דעות או מידע אישי שאתה מעמיד לרשות משתתפים אחרים בפלטפורמות חברתיות אלה, כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של הפלטפורמות האלה. עיין באותן פלטפורמות מדיה חברתית כדי להבין טוב יותר את הזכויות והחובות שלך לגבי תוכן כזה.

7- שירותים של צדדים שלישיים
המשתמש עשוי להיחשף לשירותים, מוצרים והצעות שלא מצד החברה, אלא מאת צדדים שלישיים, בקשר לשימושו ב-Brigitte Sarfati – הפלטפורמה (להלן: "שירותי צד-שלישי"). באם המשתמש מחליט להשתמש בשירותי צד-שלישי, חלה עליו האחריות הבלעדית לקרוא ולהבין את תנאי השימוש לגבי אותו מוצר או שירות המסופק על ידי צד-שלישי. המשתמש מאשר בזאת כי החברה לא תישא באחריות כלשהי לגבי אותו מוצר או שירות של צד שלישי והשימוש בו, לרבות כל תוצאה הנובעת משימוש זה והאחריות תחול על המשתמש באופן בלעדי. המשתמש מאשר בזאת, כי במידה והביע את הסכמתו לקבל הצעה מסוימת שקיבל באמצעותBrigitte Sarfati – הפלטפורמה מאת צד שלישי, הוא מתיר לחברה להעביר את פרטי מידע הרישום הדרוש ליצירת קשר עימו, לרבות שמו וכתובתו, וזאת בכדי לאפשר מתן שירותי צד-שלישי.

8- אתרי צדדים שלישיים
Brigitte Sarfati – הפלטפורמה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי החברה, אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלו נועדו לנוחיות המשתמש בלבד. אין לחברה שליטה באתרי אינטרנט אלו, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלו ב-Brigitte Sarfati – הפלטפורמה משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים וכל שימוש באתרים אלו הינו באחריות המשתמש בהם בלבד. מומלץ לקרוא היטב את תנאי השימוש של כל אתר אינטרנט בו מבקר המשתמש.

9- עדכון ושדרוג Brigitte Sarfati – הפלטפורמה
החברה רשאית, מעת לעת לעדכן, לשדרג, לשפר, לאבטח, את פלטפורמת השימוש באתר האינטרנטי באופן אוטומטי ואלקטרוני, כאשר המשתמש מתחבר דרך רשת האינטרנט בכדי לעשות שימוש ב-Brigitte Sarfati – הפלטפורמה (להלן: "עדכון ושדרוג אוטומטים"). החברה שומרת לעצמה את הזכות ואת שיקול הדעת הבלעדי לבצע עדכון ושדרוג אוטומטיים, ובכלל זה לשנות או להגביל את תכיפות או תדירות השימוש ו/או זמן השימוש המרבי הכולל של המשתמש ב-Brigitte Sarfati – הפלטפורמה בזמן נתון, באופן זמני או קבוע. החברה רשאית לבצע עדכון ושדרוג אוטומטיים כך שיחולו באופן מיידי על מנת לעמוד בדרישות כל דין, לשמר את אבטחת המידע במערכת או אבטחת מידע הדרוש לגישה של המשתמש, ובתנאי שתספק למשתמש התראה על עדכון ושדרוג אוטומטיים שבוצעו. המשתמש זכאי לדחות את העדכון ושדרוג אוטומטיים שבוצעו על ידי הפסקת השימוש ב-Brigitte Sarfati – הפלטפורמה. המשך שימוש של המשתמש ב-Brigitte Sarfati – הפלטפורמה בו בוצעו העדכונים כאמור יהווה הסכמה לקבלם.

במקרה והמשתמש לא יאפשר את העדכון והשדרוג האוטומטיים ,ייתכן והשימוש ב-Brigitte Sarfati – הפלטפורמה לא יתאפשר, וזאת מבלי שלמשתמש תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך מהחברה ו/או צדדים שלישיים.

מובהר בזאת כי ההוראות והתנאים בתקנון זה יחולו גם על עדכון ושדרוג אוטומטיים ככל שיהיו.

10- וויתור על טענות
Brigitte Sarfati – הפלטפורמה והשירותים למשתמש ניתנים כמות שהם ("AS IS") ובלא כל התחייבות מצד החברה. אי לכך, אין באמור ב-Brigitte Sarfati – הפלטפורמה ו/או תקנון זה משום מצג מצד החברה בדבר האמינות, ההתאמה, העיתוי המתאים ומידת הדיוק שלBrigitte Sarfati – הפלטפורמה ו/או השירותים הניתנים במסגרתו למטרה כלשהי. לפיכך, לא תהיה למשתמש כל טענה, ו/או דרישה, ו/או תביעה כלפי החברה, בעלי מניות בחברה, מוסדות פיננסיים המעניקים את השירותים הפיננסיים, נותני השירותים לחברה, מורשים מטעם החברה, מפיצים, סוחרים, ספקים, או כל צד שלישי אחר הקשור לאספקת השירותים והמידע ב-Brigitte Sarfati – הפלטפורמה (ביחד ולחוד להלן: "הספקים"), בכפוף להוראות הדין החל, בדבר אחריות בגין תכונות יכולות, מגבלות או התאמה שלBrigitte Sarfati – הפלטפורמה ו/או השירותים לצרכיו ודרישותיו של המשתמש. בנוסף לכך, הספקים לא יישאו באחריות מפורשת או משתמעת מכוח הוראות כל דין בגין טענת פגם, אי התאמה, זכות שימוש, סחירות והסגת גבול בגין אספקת השירותים. החברה אינה מתחייבת לכך ש-Brigitte Sarfati – הפלטפורמה והשירותים יפעלו ללא תקלות, וירוסים ו/או הפרעות אחרות לפעולתBrigitte Sarfati – הפלטפורמה והשירותים (להלן: "התקלות"). החברה שמה את נושא האבטחה בראש מעייניה, מקדישה משאבים ונוקטת באמצעי אבטחה שונים לשם הגנה עלBrigitte Sarfati – הפלטפורמה, מחשבי החברה והענן שלה וזאת לשם מניעת התקלות. עם זאת, מטבע הדברים, כל מערכת ממוחשבת לרבות האינטרנט, סובלת לעתים מתקלות, והשימוש באינטרנט, ובמערכות ממוחשבות המבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, חשוף לסיכונים ואין החברה יכולה לאבטח באופן מושלם את מחשביה ו/אוBrigitte Sarfati – הפלטפורמה מפני כלל הפגיעות הפוטנציאליות.

המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו ש-Brigitte Sarfati – הפלטפורמה מאפשר הצגת מידע פיננסי אשר אין בו כדי להוות תחליף לייעוץ מקצועי בנושאים פיננסיים, משפטיים או בכל שירות מקצועי אחר. בכל מקרה בו המשתמש נידרש לקבל ייעוץ ו/או חוות דעת בנושאים מקצועיים כאמור לעיל, עליו לקבל ייעוץ מקצועי מבעל מקצוע העוסק במתן שירותים מקצועיים בתחום הרלוונטי, וזאת בכדי לקבל ייעוץ מקצועי מותאם לנסיבות המיוחדות של כל מקרה ומקרה. החברה אינה מתחייבת, ואיננה מתיימרת לתת מצג לפיו השימוש במידע הפיננסי והצגתו עונה על דרישות רשויות סטטוטוריות במדינת ישראל או בכל מדינה אחרת, ככל שהרשויות האמורות ידרשו מהמשתמש ו/או מי מטעמו להציג בפניהן מידע פיננסי אשר ניתן לקבלו באמצעותBrigitte Sarfati – הפלטפורמה. לפיכך, על המשתמש לבדוק, קודם השימוש במידע הפיננסי והסתמכות עליו לצורך האמור לעיל, אם לפי הדין החל עליו, המשתמש רשאי להשתמש במידע הפיננסי, ומהי מידת השימוש המותרת במקרים האמורים לעיל.

11- הגבלת אחריות
אחריות החברה כלפי המשתמש בקשר לשימוש ב-Brigitte Sarfati – הפלטפורמה לא תחול בשום מקרה על החברה ו/או על מי מן הספקים. החברה לא תישא באחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, השחתה, כשל אבטחה או גניבה של מידע עסקי ו/או מידע פיננסי, קיומם של וירוסים, תוכנות ריגול, אבדן הכנסה, קנסות, הפסדים, הוצאות, אבדן הזדמנויות עסקיות של המשתמש ו/או אחר מטעמו ו/או צד שלישי כלשהוא הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בהסתמכות עלBrigitte Sarfati – הפלטפורמה ו/או בשימוש בו ו/או בביצועיו, בעיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש ב-Brigitte Sarfati – הפלטפורמה, או בכל דרך אחרת הנובעת מן השימוש ב-Brigitte Sarfati – הפלטפורמה (להלן: "הנזק/ים"), אפילו אם נודע לחברה על האפשרות של נזק כאמור.

מובהר ומוסכם בזאת כי היה ועל אף האמור לעיל, יקבע על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת כי החברה תישא באחריות כלשהי כלפי המשתמש בקשר עם השימוש ב-Brigitte Sarfati – הפלטפורמה, אזי האחריות של החברה תהא מוגבלת בכל מקרה לגובה סכום התשלומים ששולמו על ידי המשתמש בפועל לחברה בגין השימוש ב-Brigitte Sarfati – הפלטפורמה.

12. אין אחריות
התוכן וכל השירותים והמוצרים הקשורים לאתר שלנו או מסופקים באמצעות השירות מסופקים לך על בסיס "AS-IS" ו- "AS-AVAILABLE". אין אנו מייצגים או אחריים בכל צורה שהיא, במפורש או במשתמע, לגבי התוכן או הפעולה של האתר או של השירות. אתה מסכים במפורש כי השימוש שלך בשירות הוא על אחריותך בלבד.
אין אנו מייצגים, אחריים או ערבים, במפורש או במשתמע, בנוגע לדיוק, לאמינות או לשלמות של התוכן באתר שלנו או לשירות, ומסרבים במפורש כל אחריות לאי-הפרה או התאמה למטרה מסוימת. אין אנו מייצגים, מתחייבים כי התכנים העשויים להיות זמינים דרך השירות יהיו ללא זיהום מכל וירוסים או קוד אחר או תוכניות תכנות ממוחשבות שמכילות תכונות מזיקות או הרסניות או שמטרתן היא לפגוע, להפריע או להפריש כל מערכת, מידע או מידע אישי.

13- לא יועץ פיננסי, מתווך או יועץ מס
קבוצת בריגיט צרפתי בע״מ, השותפים שלה, והשירות אינם מספקים ייעוץ משפטי, מס או פיננסי. אנחנו לא מתכנניים פיננסי, ברוקרים, או יועצי מס. השירות נועד רק לסייע לך בארגון הפיננסי האישי שלך. המצב האישי שלך הוא ייחודי ואישי בהחלט. לפיכך, כל מידע ועצה המתקבלים באמצעות השירות עשויים שלא להיות מתאימים למצבך הספציפי. לפיכך, לפני קבלת כל החלטות סופיות או יישום כל אסטרטגיה פיננסית, עליך לשקול קבלת מידע וייעוץ נוספים יועצים פיננסיים אחרים, אשר מודעים באופן מלא לנסיבות האישיות שלך.

14- תמיכה טכנית
החברה מצהירה בזאת כי היא מספקת שירותי תמיכה טכנית בקשר עם תקלות ב-Brigitte Sarfati – הפלטפורמה באמצעות פניה אלקטרונית בלבד דרך דף יצירת הקשר שבאתר האינטרנטי, מסך יצירת הקשר של האפליקציה או דף הפייסבוק של החברה שכתובתו https://www.facebook.com/groups/brigittesarfati/ (להלן: "שירותי תמיכה טכנית"). החברה תעשה את מירב המאמצים הסבירים לפתור תקלות בקבלת פניה לשירותי תמיכה טכנית, אולם אין באמור לעיל משום מצג או התחייבות לפרק הזמן שבו תקלה כאמור תיפתר, ו/או אם פתרון לתקלה כאמור יימצא על ידי החברה ו/או צד שלישי. החברה אינה מתחייבת לרמת שירות ו/או תיקון תקלות ו/או תמיכה טכנית מעבר לאמור בסעיף זה.

15- מדיניות ביטול/החזרה
1- מחזור חיוב.
דמי החבר עבור שירות Brigitte Sarfati – הפלטפורמה וכל החיובים האחרים שאתה עשוי לשאת בקשר לשימוש שלך בשירות, כגון מסים ודמי עסקה אפשריים, יחויבו על בסיס חודשי באמצעי התשלום שמסרת ביום בו נרשמת לפלטפורמה. במקרים מסוימים ייתכן שתאריך התשלום שלך ישתנה, לדוגמה, אם תהליך הרישום שלך לא הסתיים בהצלחה, או אם החברות בתשלום שלך החלה ביום שלא נכלל בחודש נתון.
2- שיטות תשלום.
כדי להשתמש בשירות Brigitte Sarfati – הפלטפורמה עליך לספק אמצעי תשלום אחד או יותר. תוכל לעדכן את אמצעי התשלום שלך על ידי מעבר לדף 'חשבון'. אנו עשויים גם לעדכן את אמצעי התשלום שלך באמצעות מידע שסופק על ידי ספקי שירותי התשלום. לאחר כל עדכון, אתה מאשר לנו להמשיך ולחייב את אמצעי התשלום הרלוונטיים. אתה מאשר לנו לחייב כל אמצעי תשלום המשויך לחשבון שלך, במקרה שאמצעי התשלום הראשית שלך נדחה או לא זמין עוד עבורנו עבור תשלום דמי המנוי שלך. אתה אחראי לשלם עבור הסכומים שלא יגבה במידה ואמצעי התשלום שלך לא יהיה יותר בתוקף או תקין. אם תשלום לא יושלם בהצלחה, עקב תוקף, חוסר מסגרת אשראי, או כל סיבה אחרת, ואתה לא מבטל את חשבונך, אנו עשויים להשעות את הגישה שלך לשירות עד שנצליח לחייב באמצעי תשלום תקין.

3- ביטול.
תוכל לבטל את החברות שלך ב-Brigitte Sarfati – הפלטפורמה בכל עת. התשלומים אינם ניתנים להחזרה ואיננו מספקים החזרים או זיכויים עבור תקופות של חברות חלקיות בחודש או תוכן  לא מבוקש או אי שימוש ב – Brigitte Sarfati – הפלטפורמה.

על מנת לבטל, עומדות בפניך 2 אופציות:
– לשלוח למערכת מייל לכתובת מיילbrigittesarfati.app@gmail.com בו הינך מבקש לבטל את החברות ב-Brigitte Sarfati – הפלטפורמה.
– ליצור קשר טלפונית במספר 073-374-4794 ולבקש לבטל את החברות שלך.

אם תבטל את החברות שלך, חשבונך ייסגר באופן אוטומטי וכל המידע והנתונים שלך ימחקו. אם נרשמת ל-Brigitte Sarfati – הפלטפורמה באמצעות החשבון שלך עם צד שלישי כשיטת תשלום וברצונך לבטל את חברותך ב-Brigitte Sarfati – הפלטפורמה, ייתכן שתצטרך לעשות זאת באמצעות צד שלישי זה, לדוגמה על ידי ביקור בחשבונך עם הצד השלישי הרלוונטי וכיבוי חידוש אוטומטי, או ביטול מנוי לשירותBrigitte Sarfati – הפלטפורמה באמצעות צד שלישי זה. כמו כן, תוכל למצוא נתוני חיוב לגבי החברות שלך ב-Brigitte Sarfati – הפלטפורמה על ידי ביקור בחשבונך עם הצד השלישי הרלוונטי.

4- שינויים בתכניות המחיר והתוכניות.
אנו עשויים לשנות את תוכניות המנוי שלנו ואת מחיר השירות שלנו מעת לעת; עם זאת, כל שינוי במחיר או שינויים בתוכניות המנוי שלנו יחולו עליך לא לפני 30 יום לאחר ההודעה.

16- בלוג ושאלות תשובות
במסגרת המידע המסופק ב-Brigitte Sarfati – הפלטפורמה, החברה עשויה לאפשר פרסום והעלאה של תכנים ומידע הניתנים כשירות למשתמשים לצרכי ידע בלבד (להלן: "תוכן הבלוג" או "הבלוג" או ״שאלות תשובות״ או ״תוכן שאלות תשובות״). הבלוג או שאלות תשלובות עשוים לכלול מידע המפורסם מטעם החברה ו/או מטעם גורמים המאושרים על ידה.

כל מידע אשר יפורסם במסגרת ה-שאלות תשובות יהיה גלוי לכל המשתמשים האחרים ב-Brigitte Sarfati – הפלטפורמה. כל מידע אשר יפורסם במסגרת ה-בלוג יהיה גלוי אך ורק למשתמשי הפרימיום ב-Brigitte Sarfati – הפלטפורמה. במקרה והחברה תבחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר למשתמשים להעלות מידע או לספק תכנים מטעמם, לרבות תגובות משתמשים, המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו וכי הוא נותן את הסכמתו בזאת לכך כי כל מידע אשר יימסר על ידו במסגרת תוכן הבלוג ושאלות תשובות ואשר יפורסם בו, ייחשף בפני כל המשתמשים האחרים ב-Brigitte Sarfati – הפלטפורמה ו/או כל המשתמשים האחרים ברשת האינטרנט. לפיכך, לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בגין כל נזק ו/או פגיעה בקשר למידע שפורסם במסגרת תוכן הבלוג.

המשתמש מאשר כי לחברה תהיה הזכות לעשות כל שימוש במידע שיימסר במסגרת הבלוג ושאלות תשובות, בכפוף לכל דין ועל פי שקול דעתה של החברה, לרבות חשיפת פרטי מפרסם המידע, והכול מבלי לקבל לכך הרשאה נוספת מהמשתמש אשר פרסם או מסר את המידע הרלוונטי ומבלי שתהיה לו כל טענה ו/או דרישה כספית ו/או אחרת ו/או כל תביעה. יחד עם זאת החברה תפעל באופן סביר לא לחשוף את פרטיו האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים ללא סיבה.

המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי ידוע לו שהחברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין, לסרב לפרסם מידע, כולו או חלקו, שנמסר על ידי משתמשים והכול בלא שניתנה הודעה מוקדמת על כך למשתמש אשר מסר את המידע הרלבנטי, ולמשתמש כאמור לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

המשתמש מצהיר ומתחייב כי תוכן מידע הנמסר על ידו לא יכלול מידע המפר ו/או עלול להפר זכויות של צד שלישי על פי כל דין, ו/או המפר ו/או עלול להפר כל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל המשתמש מתחייב שלא להעביר מידע ו/או נתונים אשר כוללים:

 • מידע לא חוקי, ו/או מידע אשר מעודד לביצוע פעולות לא חוקיות על פי דיני מדינת ישראל.
 • מידע הפוגע במוניטין של צד שלישי כלשהו.
 • מידע הכולל כל חומר המפר ו/או הפוגע ו/או עלול לפגוע ו/או להפר זכויות קנייניות של צדדים שלישיים. ובכלל זאת זכויות קניין רוחני, זכות הפרטיות, זכות הפרסום וכד', אלא אם
 • כן הזכויות האמורות הן בשליטתו, או שקיבל את כל ההרשאות הנחוצות.
 • כל השמצה, העלבה, הטרדה, מעקב, איום, או כל מידע אשר יכול לפגוע בפרטיותו של צד שלישי, ו/או מהווה לשון הרע כלפי צד שלישי.
 • כל מידע אשר פוגע או עלול לפגוע ברגשותיו של הציבור, לרבות מידע פורנוגראפי, בעל אופי מיני בוטה, גזעני, כולל שפה ומלל גס ו/או כל חומר אשר אסור להפיצו על פי דיני מדינת ישראל.
 • דבר פרסומת בניגוד להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב- 1982.
 • כל תוכן ומידע על קטינים המזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
 • כל מידע שהגישה אליו חסומה באמצעות הצפנות שונות לרבות סיסמאות ושמות משתמש, וכן מידע בגין ההצפנות כאמור.
 • המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי הוא נושא באחריות המשפטית המלאה לגבי תוכן ומידע שהוגשו על ידיו ו/או על ידי אחר מטעמו ב-Brigitte Sarfati – הפלטפורמה במסגרת תוכן הבלוג והוא
 • פוטר את החברה מכל אחריות בגין הפרה של הוראות כל דין ו/או פגיעה בזכויות של צד שלישי ו/או הפרה של זכויות של צד שלישי על פי כל דין.

המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שלחברה אין אפשרות לקיים בירור ממצה בדבר אמינות ואמיתות תגובות וחוות דעות של משתמשים אחרים, אם וככל שיהיו.

המידע הכלול בתוכן הבלוג או/ו-שאלות תשובות הינו מידע כללי הניתן כשירות לרווחת כלל המשתמשים. תוכן הבלוגאו/ו-שאלות תשובות חוסה תחת הגנת זכויות היוצרים הכללית ב-Brigitte Sarfati – הפלטפורמה, לרבות איסור ההעתקה והפצה. אין להסתמך על מידע ו/או לראות בו ייעוץ שהתקבל באמצעות הבלוג לצורך קבלת החלטות בנושאים אישיים, משפטיים או כספיים; לשם כך יש להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ מותאם לנסיבות המיוחדות.

17- שינויים ב-Brigitte Sarfati – הפלטפורמה והפסקת השירות
החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה Brigitte Sarfati – הפלטפורמה, המראה שלו ועיצובו, את היקפו וזמינות השירותים הכלולים בו, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי שיקול דעתה ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך ב-Brigitte Sarfati – הפלטפורמה – והכול, בלא צורך להודיע על כך מראש.

שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רשאית החברה להפסיק בכל עת את מתן השירותים הכלולים ב-Brigitte Sarfati – הפלטפורמה, כולם או מקצתם. החברה תפרסם באתר האינטרנטי הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש (ככל שהדבר אפשרי). עם הפסקת השירותים תחזיק החברה את החומר הכלול ב-Brigitte Sarfati – הפלטפורמה למשך זמן סביר נוסף בענן ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו ולא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתקנון בכל עת. הודעות על שינויים יתפרסמו בדף זה.

בכל מקרה שבו המשתמש או מי מטעמו יפר/ו את ההוראות והתנאים שבתקנון זה, החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל, לחסום, להפסיק השימוש של המשתמש ב-Brigitte Sarfati – הפלטפורמה, בהתאם להחלטת החברה, ובלא כל צורך בהודעה מוקדמת על כך מן החברה למשתמש. במקרה והחברה תחליט על מניעת שימוש מן המשתמש, ייחסמו הרשאותיו.

בנוסף, החברה שומרת לעצמה את הזכות למחוק את מידע הרישום ו/או המידע הדרוש לגלישה ו/או כל מידע אחר של המשתמש אשר נמצא במחשבי החברה ו/או בענן ולרבות מידע שנמסר על ידי המשתמש כחלק ו/או בקשר עם השימוש ב-Brigitte Sarfati – הפלטפורמה, בכל מקרה של מניעת שימוש כאמור.

18- פיצויים ושיפוי
בכל מקרה של הפרת תקנון זה ו/או הוראות כל דין על ידי המשתמש ו/או אחר מטעמו בקשר עם השימוש ב-Brigitte Sarfati – הפלטפורמה, יישא המשתמש באחריות לכך, וישפה את החברה בגין האמור, לרבות תשלום הוצאות משפטיות לחברה ושכר טרחת עורך דינה. המשתמש מסכים בזאת לשפות את החברה לרבות הוצאותיה המשפטיות ושכר טרחת עורך דינה, בכל מקרה של טענה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר עם טענות אשר נובעות כתוצאה מהפרת הוראות התקנון, הוראות כל דין והפרת זכויות של צד שלישי על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו.

19- הודעות
החברה מעוניינת, לשלוח למשתמש הודעות אלקטרוניות, מעת לעת, בקשר לשירותיה, למידע אשר המשתמש מסר לחברה ולהצעות שיהיו לה עבור המשתמש. לצורך קבלת הודעות אלקטרוניות כאמור, על המשתמש לסמן את האפשרות של אישור קבלת הודעות אלקטרוניות המופיעה בעת הרישום לשירות וניתנת לשינוי ממסך ההגדרות של המשתמש. במקרה שהמשתמש יבחר שלא לאשר משלוח הודעות כאמור, החברה לא תשלח הודעות אלקטרוניות כאמור.

בעת שימוש ב-Brigitte Sarfati – הפלטפורמה, ייתכן שהרשמה לשירותים מסוימים המופעלים דרכה, יחייבו שימוש במערכת מסרונים (SMS) ו/או התראות או הודעות פנימיות, לצורך ניהול, תפעול, אימות, זיהוי, או כל פעולה אחרת שתידרש לצורך תפעולו התקין של השירות המתבקש. הסכמה לתקנון זה, הינה גם הסכמה לשימוש במערכת המסרונים שבמכשיר על מנת לשלוח הודעות אישיות או התראות לפי הצורך כאמור.

חזרה מהסכמה – במקרה שבו המשתמש יחליט כי אינו מעוניין עוד בקבלת הודעות אלקטרוניות, לאחר שנתן את הסכמתו לכך, עליו להודיע על כך לחברה באמצעות סימון "הסר" בהודעה שנשלחה אליו, באמצעות שינוי ההעדפות שלו במסך ההגדרות או על ידי פניה לשירות הלקוחות של החברה בדף יצירת הקשר.

20- סמכות שיפוט והדין החל
תקנון זה וכל עניין הנובע ממנו יהיה כפוף לדיני מדינת ישראל. לבית המשפט בחיפה נתונה הסמכות הבלעדית לדון בכל סכסוך הקשור ב-Brigitte Sarfati – הפלטפורמה.

הוראות חוק המכר (מכר טובין בין לאומי), תש"ס-1999 וכן אמנת האומות המאוחדות בדבר חוזים למכר טובין בין לאומי (1980) לא יחולו על הסכם זה.

21- מדיניות אבטחת מידע והגנת הפרטיות
אבטחת המידע והגנת הפרטיות הינה בהתאם למדיניות ההגנה על פרטיות של החברה המפורסמת ב: https://brigitte.gnsoftware.info/privacy/ ומהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.