נא ליצור מינוי לcourse לפני שצופים בשאלון
  1. מה היא תדירות המשימות שתקבל?1
חזרה ל:לשלם במזומן ולחסל תשלומים {שיעור בודד}