נא ליצור מינוי לcourse לפני שצופים בשאלון
  1. מה היא תדירות המשימות שתקבל?1
חזרה ל:להיות עשיר ולהינות מהכסף {שיעור בודד}