נא ליצור מינוי לcourse לפני שצופים בשאלון
  1. מה היא תדירות המשימות שתקבל?1
חזרה ל:למנוע קניות האימפולסיביות {שיעור בודד}