נא ליצור מינוי לcourse לפני שצופים בשאלון
  1. מה היא תדירות המשימות שתקבל?1
חזרה ל:לדעת שהכל יהיה בסדר {שיעור בודד}