קורס 3: סביבה תומכת

הקיפו את עצמכם בסביבה שתאפשר לכם לעשות את השינוי ותעזור לכם להמשיך בצורת המחשבה החדשה.