שידורי המועדון

מעבר לשידורים חיים שאני מעבירה פעם בשבוע, המועדון משמש לנו כבית שני לבוגרי הנבחרות שלנו: 

וכך, תוכלו גם קבל תשובות בכל הנוגע להתלבטויות הכלכליות שלכם.

נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו